Exposicions Individuals

2020

Alfaro a Xàtiva. Diàleg amb la Història Museo del Almudín - Convento de Sant Doménec - Plaza Calixto III - Hospital Real, Xàtiva, 03/04/2020 - 20/07/2020

2021

Andreu Alfaro. Èpoques diverses. Galeria Joan Gaspar, Barcelona, octubre-novembre