Altres

Portada i interior del llibre "D'aquest viure insistent", Raimon, "poesia 3i4" Ed. 3i4, 1986

Portada i interior del llibre