Altres

Signatura d'Alfaro, 1963

Signatura d'Alfaro