Altres

Coves/habitatges de Benimamet, interior, 1963

Coves/habitatges de Benimamet, interior