Escultura

Projecte per a un espai lliure, 1959

Alumini

24 x 63 x 118 cm

Propietat: Fons Alfaro

Referència al Catàleg raonat: (p. 54, t. 1)

Projecte per a un espai lliure