Espai públic

El pardalot, 1960

Ferro pintat

150 x 150 x 150 cm

Propietat: Edifici carrer Providència

Referència al Catàleg raonat: (p. 74, t. 1)

Localització: c/Providència, 129-135, Barcelona

El pardalot