Espai públic

Estàtic [b], 1960

Ferro pintat

191 x 352 x 352 cm

Propietat: Col·lecció Gaspar La Farella

Referència al Catàleg raonat: (p. 66, t. 1)

Localització: Llançà, Girona

Estàtic [b]