Otros

Cartel para la obra de teatro "L'Altre", Moma Teatre, 1997

Cartel para la obra de teatro