Espai públic

Les tres Gràcies, 1988

Marbre blanc de Carrara

211 x 240 x 215 cm (3 peces de 211 x 72,5 x 75 cm cadascuna)

Propietat: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Referencia Catàleg raonat: (p. 612-613, t. 1 y p. 286, t. 2)

Localització: Jardins Exteriors de l'Aeroport de Manises (València)

Les tres Gràcies